Draga deco, poštovani roditelji!!!

Škola plivanja vrši upis novih članova tokom cele godine!!!

Plivački klub „Swim Way“ vrši UPIS novih članova u školu plivanja za dečake i devojčice uzrasta 4-16 godina!

U današnje vreme, kada su Vaša deca preopterećena školskim brigama, zajedno sa sveopštom situacijom koja se na njih reflektuje kroz Vaše svakodnevne probleme, uz minimalne fizičke aktivnosti kao posledicu savremenog života, čini jedno stresno i, pre svega, nezdravo detinjstvo i odrastanje. Prema tome, moramo im vratiti osmeh, zdravo i bezbrižno detinjstvo, kroz igru i sport.

Bavljenje sportom a naročito plivanjem višestruko doprinosi razvitku Vašeg deteta. Kako telesnom, tako i duhovnom, jer fizička aktivnost oslobađa organizam od stresa i napetosti. Takođe, potpomaže socijalnom razvoju ličnosti i društvenoj implementaciji, kroz igru, treninge i putovanja.

U interesu zdravlja i formiranja ličnosti Vašeg deteta sport je pravo rešenje, a samim tim i plivanje kao bazični sport koji medicinski stručnjaci najčešće preporučuju.

Plivnje blagotvorno deluje na psihu, kardio-vaskularni sistem, pluća, mišićni i zglobni aparat. Korisno je  kao prevencija, a i pomaže u otklanjanju ili ublažavanju telesnih deformiteta i gojaznosti kod dece.

Što se tiče telesnih deformiteta i gojaznosti kod dece školskog i mlađeg školskog uzrasta, javne zdravstvene ustanove upozoravaju da su rezultati istraživanja u poslednjih par godina poražavajući, i da je više od 20 odsto dece prekomerno uhranjeno ili gojazno, a da svako treće dete ima neki telesni deformitet. Ovome krajnje ozbiljno treba pristupati, jer može prerasti u ozbiljan zdravstveni problem sa brojnim komplikacijama i posledicama po zdravlje i u kasnijem životnom dobu. S toga plivanje treba shvatiti kao veoma dobru preventivu u očuvanju zdravstvenog statusa. Naravno kao i odlično sredstvo za pravilan rast i razvoj svakog deteta (naročito u senzitivnim periodima).

OČEKUJEMO VAS!!! DOĐITE DA PLIVAMO ZAJEDNO! VAŠ PK SWIM WAY ŠKOLA PLIVANJA  BEOGRAD!

Upis novih članova škola plivanja Swim Way

Škola plivanja