Škola Plivanja

Škola plivanja za cilj ima pripremiti dete za samostalan i bezbedan boravak u vodi, usvajanje motoričkih navika kako bi voda za dete postala zdrava i prijatna sredina.

Škola plivanja PK Swim Way u svoj program uključuje dečake i devojčice od 4. godine starosti.

Obuka se sastoji iz različitih vežbi u mestu i kretanju kako u bazenu tako i na suvom. Naravno igra kao neizostavan pedagoški pristup, doprinosi da se kroz prijatnu i zabavnu atmosferu što lakše savladaju svi elementi predviđeni planom i programom. Nakon savladavanja osnovnog programa, članovi se prebacuju u naprednije grupe.

Škola plivanja za decu na Kosutnjaku - obuka neplivaca od 4 do 14 godina.
Škola plivanja-kosutnjak-obuka-neplivaca

Tok obuke plivanja sadrži vežbe:

 • za privikavanje na vodu
 • disanja
 • plutanja i vežbe zauzimanja bezbednog položaja u vodi
 • klizanja
 • obuke rada nogu
 • obuke zaveslaja

Polaznici su raspoređeni u grupe prema stepenu znanja i uzrastu:

 • neplivači
 • poluplivači I
 • poluplivači II
 • plivači.
Škola plivanja za decu na kosutnjaku-polaznici koji su u grupi poluplivaca.
Škola plivanja-kosutnjak-poluplivaci

Da bi dete naučilo da pliva mora proći sistemski tok obuke plivanja. Obuka neplivača (grupa neplivači) podrazumeva vežbe pomoću kojih će se dete privići na novu sredinu, naravno uz pomoć trenera koji su sve vreme sa njima u vodi. Treneri su tu da u prijatnoj, drugarskoj i zabavnoj atmosferi opuste decu i da uz pomoć najsavremenijih metoda i sredstava olakšaju polaznicima ceo proces obuke plivanja. Nakon privikavanja na novu sredinu, savladavanja vežbi disanja, plutanja i klizanja, prelazi se na rad nogama, kao i na vežbe obuke zaveslaja. Većina vežbi se izvodi u mestu i u kretanju, a pojedine vežbe treba raditi i na suvom. Što se tiče vežbi nogama i rukama, prvo se pristupa vežbama nogama kraul na stomaku i leđima. Pored kraula, koji je najzastupljeniji u ovom periodu obuke, radi se i leđni kraul koga polaznici najčešće prvo i savladaju kao tehniku plivanja.

Škola plivanja

Škola plivanja predstavlja nastavak obuke. Polaznici koji uspešno završe obuku, prebacuju se u sledeću grupu – poluplivači I. Grupa poluplivača I podrazumeva da su polaznici savladali vežbe disanja, klizanja i plutanja, kao i elementarni rad nogama kraul. Kreće se ozbiljnije sa obukom tehnika kraul i leđni kraul. Nakon savladavanja ove dve tehnike, polaznik se rangira kao poluplivač II. Grupa poluplivača II rade dalje na savladavanju ostale dve tehnike. Škola plivanja podrazumeva obuku sve četiri osnovne tehnike plivanja – kraul, leđni kraul, prsno, delfin. Nakon savladavanja sve četiri tehnike polaznici se prebacuju u grupu plivača. Škola plivanja nije vremenski ograničena i traje sve dok se ne savladaju svi elementi predviđeni planom i programom. Grupu plivača čine polaznici koji su uspešno prošli sve gore navedeno, i dalje rade na korekciji i usavršavanju tehnika plivanja.

Plivači mogu da nastave sa trenažnim plivanjem, rekreativnim plivanjem (radi održavanja kondicije, redukcije telesne težine, prevencije telesnih deformiteta i sl.) ili da pređu u grupu – skola vaterpola

Škola plivanja za decu na bazenu Banjica-polaznici koji su prebačeni u grupu plivaci.
Škola plivanja-Banjica-plivaci

1 thought on “Škola Plivanja”

 1. Pingback: 3intellectually

Comments are closed.