Škola Vaterpola

Škola vaterpola plivačkog kluba Swim Way sa svojim stručnim kadrom na profesionalan i odgovoran način omogućava svojim članovima da uz dobru organizaciju, odgovarajuća sredstva, i uz poštovanje osnovnih didaktičkih principa steknu što bolje preduslove za profesionalno bavljenje vaterpolom i plivačkim sportovima. Pošto se savladaju 4 osnovne tehnike plivanja (kraul, prsna tehnika, leđni kraul, delfin) prelazi se na rad sa loptom kao i na specifične (izvedene) tehnike plivanja koje se koriste u vaterpolo sportu.

Škola vaterpola Swim Way se odrzava na bazenu Banjica i bazenu Kosutnjak.
Škola vaterpola-Swim-Way-Na-bazenu-Banjica

Kome je namenjena škola vaterpola?

Škola vaterpola PK Swim Way je prilagođena dečacima uzrasta 7-12 godina, pri čemu članovi vežbaju u grupama sličnih motoričkih sposobnosti. Obuka (škola vaterpola) traje dok se ne savladaju sve metodske jedinice predviđene planom i programom rada i nije vremenski ograničena. Nakon završene obuke naši polaznici imaju mogućnost da nastave da se bave vaterpolom, plivanjem ili rekreativnim vežbanjem.

Škola vaterpola Swim Way Banjica prilagodjena je decacima i devojcicama od 7 do 12 godina.
Škola vaterpola-Swim-Way-Banjica_2

Nakon savladavanja tehnika plivanja?

Kao što je već pomenuto, nakon savladavanja sve četiri tehnike plivanja (kraul, leđni kraul, prsno i delfin) prelazi se na savladavanje specifičnih tehnika koje se koriste u vaterpolu. Te tehnike su kombinacije elemenata osnovnih tehnika: kraul-škare, leđa-škare, “butterfly”, “kraul sa glavom gore”, polazi na loptu, skokovi na igrača itd… Tu je naravno i neizostavna tehnika nogu “bicikl”, pored nogu prsno, jedan od najbitnijih detalja u vaterpolu. Savladavaju se i osnovni položaji i kretanja u vertikali i horizontali, prvo bez a posle i sa loptom. Kako obuka ovih elemenata odmiče, tako se postepeno u rad ubacuje i lopta.

Mišljenja smo da tehnike plivanja, kretanja i noge “bicikl” treba dovesti na zavidan nivo kako bi rad sa loptom bio što lakši i efikasniji. Polaznik treba u potpunosti da vlada prostorom, kao i svojim telom u prostoru, a naročito u vodi kao specifičnoj sredini. Ravnoteža i balans na nogama, i zauzimanje stabilnog položaja, jedan je od najbitnijih preduslova za rad na “tehnici” (dodavanje).

Usavršavanje “tehnike” (dodavanja lopte) kroz različite varijante vežbi, jedan je od osnovnih delova vaterpolo obuke. U velikoj meri su zastupljena i plivanja sa loptom u raznim varijantama, kao i šutiranje na gol iz mesta i kretanja. Škola vaterpola narvno ne bi bila to što jeste a da se ne ubaci i igra na dva gola. Decu postepeno uvodimo u pravila vaterpolo igre. Razvijaju osećaj za nadmetanjem, osećaj za “fer-plej”, pripadnost grupi, i niz drugih pozitivnosti. Škola vaterpola nije vremenski ograničena. Naša je preporuka da, kada se savladaju pomenuti elementi u zadovoljavajućoj meri, dete prebaci u takmičarske selekcije. PK Swim Way ima saradnju sa mnogim prvoligaškim vaterpolo klubovima. Na našu preporuku našim polaznicima možemo da obezbedimo novi klub prema njihovim afinitetima.

Škola Vaterpola Swim Way Banjica vrsi upis decaka i devojcica tokom cele godine.
Škola vaterpola-Swim-Way-Banjica_3