O organizaciji kampova bićete blagovremeno obavešteni.