Kada je pravo doba za školu plivanja?

Beograd je prepun opcija za Vaše dete, a svakako jedna od najboljih je škola plivanja. Možete se zapitati koje je pravo doba za decu da započnu plivanje kako bi uživali u vodi i bili sigurni. Odgovor zavisi od toga koliko su vaša deca stara i šta želite od časova plivanja.

Kada početi sa plivanjem?

Američka Akademija za Pedijatriju preporučuje časove plivanja za decu uzrasta od 4 godine i stariju. Ranije su preporučivali da se ne započinje sa plivanjem sve dok deca ne napune najmanje 4 godine, a za to doba se smatra da su deca spremna za fizički razvoj. Takođe, naše iskustvo pokazuje da je najbolje započeti obuku plivanja sa navršenih 4 godine. Iz tog razloga Škola plivanja za decu Swim Way i vrši probne časove u tom uzrastu, gde se vrši procena da li je dete spremno za organizovanu i sistematsku obuku plivanja, ili je potrebno sačekati još par meseci. Deca zapravo ne postanu kompetentni plivači do 6. ili 7. godine, prema istraživanju koje je sprovela Akademija. Baš kao što dete polako napreduje od prvog koraka do samog hodanja, takav progress ima i plivanje – spor ali temeljit.

Postoji bojazan da deca koja nešto ranije pohađaju plivanje mogu razviti lažan osećaj sigurnosti oko vode i zbog toga mogu biti više u opasnosti nego deca koja krenu sa plivanjem od 4. godine.

Postoji još jedna bitna stavka koju ne smemo zanemariti, a to je psihološka i emotivna spremnost dece za plivanje. Plivanje je teška disciplina za neku decu, i samo održavanje na vodi može predstavljati problem mnogima, pa je odustajanje česta pojava u ovom dobu. Takođe, negativne posledice po dete ostavljaju momenti sa plaža ili bazena kada dete roditelj natera da ide u vodu “da se malo pokvasi” a ono to ne želi. Onda imamo slučajeve da deca nerado ulaze u vodu i sa dozom nesigurnosti, povučeni pređašnjim iskustvom. Zato je bitno uvoditi pojam vode detetu jako rano, ali samu odluku o plivanju ne možete doneti samo Vi kao roditelj, već u saradnji i dogovoru sa detetom. Ispitajte teren, baš kao što se ispituje toplota voda – prvo mali prst pa potom celo stopalo. Onda ćete sami videti da li Vam dete daje zeleno svetlo da kontaktirate školu plivanja.

Koje su prednosti učenja plivanja u ranom dobu?

Časovi plivanja za decu i maloletnike su veoma popularni i za roditelje i za decu. Oni su dobar način da naučite svoju decu da uživaju u tome da budu u vodi i ali i kako da se osećaju sigurnima. Međutim, ovakve vrste programa ne smeju smanjiti rizik od utapanja i ne predstavljaju zamjenu za nadzor odraslih dok su deca u vodi. Bitno je steći svest o plivanju i zašto je ono neophodno danas. Tako ćete Vaše dete naučiti ne samo plivanju kao fizičkoj radnji, već i osećaju odgovornosti i sigurnosti.

Plivanje za decu je veoma važno

Bez obzira kada počinjete sa časovima plivanja, od velike je važnosti da dete nauči da pliva jer, složićemo se, to je disciplina koja se nikad ne zaboravlja.

Sigurnost u bazenu

Imajte u vidu sigurnost u svakom trenutku. Zapamtite da decu uvek treba nadzirati u vodi, bez obzira da li znaju plivati ili ne. Čak i sa mišićima ili pojasevima, trebalo bi da naučite da praktikujete nadziranje deteta. AAP opisuje takvo nadziranje kao pomoć koja je u dometu ruke, odnosno neposredno pružanje pomoći ukoliko zatreba.

Plivanje za decu u školi plivanja Swim Way

Kada je pravo doba za školu plivanja?
Plivanje za decu u školi plivanja Swim Way